44f2cf66903863b0649837cb7b65e82f

En uteplats i skymning, med markis över.